CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

TRƯỞNG THẨM QUYỀN

 • TOÀ ​​THỊ CHÍNH
  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Văn phòng Marshal

Văn phòng của Nguyên soái Thành phố Haltom giao dịch với lệnh bảo đảm lưu lượng xuất sắc. Nếu bạn có lệnh và bạn muốn tránh bị bắt, vui lòng liên hệ với Văn phòng của Nguyên soái để thảo luận về các tùy chọn có thể có sẵn cho bạn.

Có thể liên hệ với họ tại:

Nguyên soái Gene Fuqua
817-222-7710
Thống chế Christopher Clark
817-222-7711
liên kết bên ngoài
Những bài viết liên quan
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700