CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

CHUYỂN TIỀN

 • TOÀ ​​THỊ CHÍNH
  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Tài khoản nước mới

Yêu cầu dịch vụ trong ngày
Sẽ có một khoản phí $ 25 được thêm vào cho một yêu cầu dịch vụ trong ngày

Yêu cầu dịch vụ trong cùng ngày PHẢI được gửi trước 4:00 chiều Thứ Hai - Thứ Sáu. Các yêu cầu dịch vụ trong ngày được thực hiện sau 4:00 chiều vào các ngày thứ Sáu hoặc cuối tuần sẽ không được bật cho đến thứ Hai tuần sau.

Tài khoản nước nhà ở

TẤT CẢ các thông tin sau là bắt buộc để mở tài khoản tiện ích dân cư:

 • Giấy phép lái xe TX hợp lệ hoặc Thẻ nhận dạng do nhà nước cấp
 • Thẻ An Sinh Xã Hội hoặc Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế (TIN)
 • Báo cáo giải quyết / Hợp đồng ủy thác hoặc hợp đồng thuê

Yêu cầu đặt cọc $75 đối với chủ sở hữu bất động sản dân cư và $150 đối với người thuê bất động sản dân cư (bao gồm cả nhà di động).

Số tiền ký quỹ sẽ được áp dụng cho hóa đơn cuối cùng của bạn sau hai năm thanh toán liên tiếp được thực hiện, tất cả đều đúng hạn và trong thời hạn quy định tương ứng.

Đơn đăng ký cư trú trực tuyến

Tài khoản nước thương mại

Đối với tài khoản nước thương mại, các mục sau đây được yêu cầu:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng
 • Giấy phép lái xe hợp lệ của TX
 • Thẻ nhận dạng thuế

Ứng dụng Thương mại Trực tuyến

 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700