CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

NIXLE - Thông báo văn bản và email

Thành phố Haltom hiện là một phần của nền tảng truyền thông NIXLE. Dịch vụ xác thực của Nixle kết nối các cơ quan thành phố với công dân trong thời gian thực, cung cấp thông tin được nhắm mục tiêu theo địa lý cho người dân. Thông tin có thể được nhận trực tuyến và qua email. Cư dân có thể nhận tin nhắn qua điện thoại như một phần của gói nhắn tin văn bản của họ ... nếu không, mức phí tin nhắn văn bản tiêu chuẩn sẽ được áp dụng. Nixle được xây dựng độc quyền để cung cấp thông tin liên lạc an toàn và đáng tin cậy. Truy cập trang Câu hỏi thường gặp của Nixle, cũng được liên kết bên dưới, để biết thêm thông tin.

Để nhận thông báo tư vấn và cảnh báo chung, (tức là thời tiết, thiên tai, an toàn công cộng), hãy gửi mã zip của bạn đến 888777. Để nhận cả email và cảnh báo bằng văn bản, hãy nhấp vào liên kết Chọn tham gia bên dưới.

Nixle Haltom City logo
Phòng cứu hỏa / cứu hộ
Trung tâm cứu hỏa
5525 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
giờ hành chính
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Trường hợp khẩn cấp
911
Quản trị viên.
817-222-7140

Gửi email cho nhân viên

An toàn & Giáo dục
Danh sách kiểm tra an toàn cháy nổ

Tệp PDF này bao gồm một danh sách kiểm tra an toàn cháy nổ tại nhà.

Thông báo Nixle

Thành phố Haltom hiện là một phần của nền tảng truyền thông NIXLE.

Đội an toàn cháy nổ

Đội An toàn Phòng cháy Chữa cháy Thành phố Haltom là một nhóm mô tả đặc điểm giáo dục do Lực lượng Cứu hỏa Thành phố Haltom của bạn tập hợp lại.

  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700