CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Thuê một không gian

Do COVID-19, hiện tại không chấp nhận đặt chỗ cho bất kỳ cơ sở nào.

Có một sự kiện đặc biệt hoặc bữa tiệc trong tâm trí? Tại sao không thuê một không gian tại Trung tâm giải trí hoặc gian hàng tại một trong những công viên ở đây trong thành phố Haltom.

Cho thuê đòi hỏi tối thiểu hai giờ (2) và tất cả các khoản phí phải được thanh toán khi đặt phòng được thực hiện. Để biết thêm thông tin, hãy gọi Sở Công viên và Giải trí theo số được liệt kê ở trên.

Thư viện công cộng thành phố Haltom cũng thuê không gian.

Công viên & Giải trí - Phí tiện nghi cho thuê

- cho thuê tối đa 2 giờ cho tất cả các phòng / cơ sở-

Phòng gốm / nghệ thuật / thủ công (30-40 người)
$ 30 / giờ
Tiền ký quỹ làm sạch - $ 50 (hoàn lại, chỉ tiền mặt)
Phòng đôi (60-65 người)
$ 50 / giờ
Tiền ký quỹ làm sạch - $ 75 (hoàn lại, chỉ tiền mặt)
Phòng tập thể dục trẻ em
$ 50 / giờ
Tiền gửi vệ sinh phòng tập thể dục - $ 100 (hoàn lại, chỉ tiền mặt)
Phòng dành cho người lớn
$ 75 / giờ
Tiền gửi vệ sinh phòng tập thể dục - $ 100 (hoàn lại, chỉ tiền mặt)
Công viên Pavilion
$ 10 / giờ, tối thiểu 2 giờ và tối đa 4 giờ
Bóng Trường (không có đèn)
$ 20 / giờ
Sân Bóng (có bóng đèn)
$ 25 / giờ
Tiền gửi chính (phòng vệ sinh / đèn) - $ 30

haltom thành phố trắng công viên chi nhánh pavilion2Biệt thự có sẵn tại các công viên Haltom City sau (di chuyển qua các công viên trong RED để xem hình ảnh gian hàng):

 • Công viên Birdville Trails
 • Công viên Broadway
 • Công viên Buffalo Ridge
 • Công viên Đường Haltom
 • North Park
 • Công viên Revere
 • Công viên Sandy Oaks
 • Công viên Whites Branch
Công viên & Giải trí
Trung tâm giải trí
4839 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
Thứ hai thứ năm
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Thứ Sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Thứ bảy Chủ Nhật
Đóng
Thông tin / Đặt phòng
817-222-7171
Giám sát giải trí
817-281-7177
Điều phối viên điền kinh
817-281-7173

Gửi email cho nhân viên

 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700