CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Bản đồ quận - Sở cảnh sát thành phố Haltom

Sở cảnh sát thành phố Haltom chia thành phố thành năm quận tuần tra.

Tải xuống bản đồ quận tuần tra của Sở Cảnh sát Thành phố Haltom ở định dạng PDF bên dưới.

 

Sở Cảnh sát
5110 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
Giờ mở cửa
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Thứ bảy Chủ Nhật
Đóng
Trường hợp khẩn cấp
911
Lễ tân
817-222-7000
Không gửi khẩn cấp
817-281-1000
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700