CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Thành phố Haltom

Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban

Ủy ban Quy hoạch & Quy hoạch

Ủy ban Quy hoạch & Quy hoạch

Mục đích của Ủy ban Quy hoạch & Phân vùng là xem xét các địa điểm, tổ chức các cuộc họp công khai về quy hoạch và phân vùng, và đưa ra đề xuất cho Hội đồng; hoạt động như một ban cố vấn và có các nhiệm vụ và quyền hạn như được quy định trong luật của Bang Texas, hiến chương và pháp lệnh của Thành phố.

Các cuộc hẹn do thị trưởng đưa ra do Hội đồng Thành phố và các cuộc hẹn bổ nhiệm. Ủy ban này đáp ứng mọi 2nd và 4th thứ ba mỗi tháng vào lúc 7: 00 chiều

Đối với các chương trình nghị sự và số phút trước tháng 2021 năm XNUMX, vui lòng điền vào và gửi yêu cầu hồ sơ mở.

Chương trình nghị sự & phút
28 Tháng Ba, 2023
14 Tháng Ba, 2023
Ngày 28 tháng 2023 năm XNUMX
Ngày 14 tháng 2023 năm XNUMX
Tháng Một 24, 2023
Tháng Một 10, 2023
Tháng Mười Một 22, 2022
11 Tháng Mười
Tháng Chín 27, 2022
Tháng Chín 13, 2022
Tháng Tám 23, 2022
Tháng Tám 9, 2022
Tháng Bảy 26, 2022
Tháng Bảy 12, 2022
Tháng Sáu 28, 2022
24 Tháng Năm, 2022
26 Tháng Tư, 2022
12 Tháng Tư, 2022
8 Tháng Ba, 2022
Ngày 22 tháng 2022 năm XNUMX
Thành viên được bổ nhiệm
 • Hạng 1 - Lauryn Plumbley
 • Vị trí 2 - Scott Lindgren, Chủ tịch
 • Vị trí 3 - Kyle Hantz, Phó chủ tịch
 • Nơi 4 - Jeannine Nunn
 • Vị trí 5 - Jessica Quigley
 • Địa điểm 6 - Keli Stallings
 • Vị trí 7 - Aaron Betts, Thư ký
 • Người Thay Thế 1 - Leslie Ramsby
 • Thay thế 2 - Bỏ trống
 • Hội đồng liên lạc - Don Cooper
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700