Biểu tượng mô-đun RSS

RSS Feeds

Để thêm một trong các nguồn cấp dữ liệu sau vào trình đọc RSS của bạn:

  1. Nhấp chuột phải vào nguồn cấp dữ liệu mà bạn quan tâm và chọn Sao chép lối tắt. Thao tác này sẽ sao chép liên kết nguồn cấp dữ liệu vào khay nhớ tạm của bạn.
  2. Dán liên kết vào trình đọc RSS của bạn.