CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

SỞ TÀI CHÍNH

 • Đạo diễn - Stormy Johnson
  TOÀ ​​THỊ CHÍNH
  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

TX House Bill 1221 Báo cáo HOT

Năm 2017, Cơ quan lập pháp thứ 85 đã thông qua Thượng viện Bill 1221 với mục đích tăng cường tính minh bạch của chính quyền địa phương đồng thời cho phép công chúng hiểu rõ hơn về sự chắp vá của tiểu bang đối với các điểm HOT của thành phố (Thuế cho thuê khách sạn). Tuân thủ Mã số thuế Mục 351.009, các thành phố tự quản áp dụng một số HOT hiện nay phải báo cáo thuế suất và số tiền thu hàng năm, bao gồm cả tỷ lệ phần trăm doanh thu được phân bổ cho các mục đích sử dụng cụ thể, kể từ năm tài chính trước đó.


 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700