CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Phiên làm việc HĐND TP.

Ngày
Thứ Hai ngày 28 tháng 22 năm XNUMX 6: 00 pm - 7: 00 pm
Địa Chỉ
5024 Broadway Ave, Thành phố Haltom, TX 76117, Hoa Kỳ
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700