CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Hội đồng thành phố Mtg

Ngày
Thứ Hai ngày 28 tháng 22 năm XNUMX 7: 00 pm - 9: 00 pm
Địa Chỉ
Tòa thị chính Haltom, 5024 Đại lộ Broadway, Thành phố Haltom, TX, Hoa Kỳ

Mô tả

Các buổi làm việc trước Hội đồng bắt đầu lúc 6 giờ chiều tại Phòng họp Hội đồng và có sẵn để công chúng xem.

Các cuộc họp của hội đồng có thể được xem trực tiếp trên Charter Spectrum Chanel 190 và có thể được phát trực tiếp tại http://www.haltomcitytx.com/cc-live.
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700