CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Ban Làm đẹp

Ngày
Thứ Hai ngày 16 tháng 22 năm XNUMX 6: 00 pm - 7: 00 pm
Địa Chỉ
Trung tâm Giải trí Thành phố Haltom, 4839 Broadway Ave, Thành phố Haltom, TX 76117, Hoa Kỳ

Mô tả

Họp hội đồng quản trị định kỳ hàng tháng
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700