CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Ngày Cesar Chavez - 31 tháng 2023 năm XNUMX

Các cơ sở của thành phố sẽ đóng cửa vào Thứ Sáu, ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX để kỷ niệm Ngày Cesar Chavez.

Ủy ban Quy hoạch & Quy hoạch

Ngày
Thứ Ba ngày 14 tháng 23 năm XNUMX 7: 00 pm - 9: 00 pm
Địa Chỉ
5024 Broadway Ave, Thành phố Haltom, TX 76117, Hoa Kỳ

Mô tả

Đáp ứng khi cần thiết
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700