CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Citizen's Police Academy Alumni Assc.

Ngày
Thứ 18 ngày 22 tháng XNUMX năm XNUMX 7: 00 pm - 8: 00 pm
Địa Chỉ
5265 Placid Dr, Haltom City, TX 76117, Hoa Kỳ

Mô tả

Hiệp hội cựu sinh viên Học viện Cảnh sát Công dân của Sở Cảnh sát Thành phố Haltom họp vào thứ Tư thứ ba hàng tháng tại Trung tâm Cộng đồng tại 5265 Placid Dr. từ 7-8: 00 tối
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700