CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Đêm sơn dành cho người lớn

Ngày
Thứ sáu ngày 10 tháng 23 năm XNUMX 6: 30 pm - 7: 30 pm

Mô tả

Join us for a guided paint class. No painting experience necessary. Supplies are provided. Space is limited and đăng ký là bắt buộc. Registration will open Monday, January 30 at 10:30 am. at hcpl.ticketleap.com
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700