CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Movin 'và Groovin'

Ngày
Thứ 8 ngày 23 tháng XNUMX năm XNUMX 10: 45 am - 11: 45 am
Địa Chỉ
Thư viện Công cộng Thành phố Haltom, 4809 Đường Haltom, Thành phố Haltom, TX 76117, Hoa Kỳ

Mô tả

Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một thời gian kể chuyện được điều khiển bằng âm nhạc đầy movin ', groovin' và thậm chí là một số bài đọc! Mở cửa cho mọi lứa tuổi.
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700