CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

Lớp thể dục vui nhộn

Ngày
Thứ Năm, ngày 9 tháng 23 năm XNUMX 9: 30 am - 10: 00 am
Địa Chỉ
Haltom City Senior Centre, 3201 Friendly Ln, Haltom City, TX 76117, USA
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700