CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Gửi một mẹo ẩn danh

Biểu mẫu trực tuyến được liên kết ở trên được cung cấp để thông báo cho Sở cảnh sát thành phố Haltom về hoạt động đáng ngờ, tội phạm hoặc những lo ngại liên quan mà bạn có thể có. Nếu bạn cần báo cáo chính thức, vui lòng gọi 817-281-1000.

Nếu bạn gặp trường hợp khẩn cấp, vui lòng quay số 911. Các mẹo cũng có thể được gửi cho Crimestoppers.

Sở Cảnh sát
5110 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
Giờ mở cửa
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Thứ bảy Chủ Nhật
Đóng
Trường hợp khẩn cấp
911
Lễ tân
817-222-7000
Không gửi khẩn cấp
817-281-1000
  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700