CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

Sở Cảnh sát

 • Trung tâm thực thi pháp luật
  5110 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ LOBBY

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Gửi một mẹo ẩn danh

Nếu bạn gặp trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi 911

Biểu mẫu trực tuyến được liên kết dưới đây được cung cấp để thông báo cho Sở Cảnh sát Thành phố Haltom về hoạt động đáng ngờ, tội phạm hoặc những lo ngại liên quan mà bạn có thể có. Nếu bạn cần báo cáo chính thức, vui lòng gọi 817-281-1000.

Nếu bạn gặp trường hợp khẩn cấp, vui lòng quay số 911. Các mẹo cũng có thể được gửi cho Crimestoppers.

Điền của tôi hình thức trực tuyến.
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700