CITY OF HALTOM CITY  5024 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, Texas 76117 817-222-7700

dừng lại City

Sở Cảnh sát

 • Trung tâm thực thi pháp luật
  5110 Đại lộ Broadway. Thành phố Haltom, TX 76117

GIỜ LOBBY

 • Thứ hai thứ sáu
  8: 00 sáng - 5: 00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật
  Đóng

Biểu mẫu Khiếu nại hoặc Khiếu nại

Nếu muốn khen ngợi hoặc khiếu nại liên quan đến việc dừng giao thông hoặc bất kỳ cuộc gặp gỡ nào khác với nhân viên Sở Cảnh sát Thành phố Haltom, bạn có thể làm như vậy bằng cách:

Tải xuống PDF Form

Thư đến:

Đơn vị tiêu chuẩn nghề nghiệp
5110 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117

Gửi trực tuyến

E-MAIL

ĐIỆN THOẠI

817-222-7143

 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700