CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Bán xe đạp cuối tuần

Doanh thu của nhà để xe cuối tuần được liệt kê ở đây vào mỗi thứ Sáu, trừ ngày lễ. Để có được giấy phép bán nhà để xe, hãy xem các quy tắc / quy định nhấn vào đây..

Tháng Chín 17, 2021

Kế hoạch & Phát triển Cộng đồng
Thị sảnh
5024 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Giám định
817-222-7730
Lập kế hoạch
817-222-7757

Gửi email cho nhân viên

  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700