CITY OF HALTOM CITY  5024 Broadway Ave. Haltom City, Texas 76117 817-222-7700

Hiệp hội Thanh niên thành phố Haltom

Hiệp hội bóng mềm nữ thành phố Haltom đã điều hành giải bóng rổ nữ vào mùa xuân. Chàng trai bóng chày do Hiệp hội bóng chày trẻ em Haltom điều hành cũng vào mùa xuân. Cả hai giải đấu đều chơi tại công trình Broadway Park của thành phố. Hiệp hội bóng đá Pee Wee thành phố Haltom quản lý bóng đá và chương trình dẫn đầu vui vẻ trong suốt mùa thu ở Broadway Park. Vui lòng kiểm tra các trang web của hiệp hội thanh thiếu niên dành cho giải đấu và thông tin liên lạc.

Liên kết Thanh niên:

Hiệp hội bóng mềm nữ
Hiệp hội bóng chày trẻ HC

Hiệp hội bóng đá Pee Wee
Cơ quan quản lý quốc gia của bóng mềm

Công viên & Giải trí
Trung tâm giải trí
4839 Broadway Ave.
Thành phố Haltom, TX 76117
Thứ hai thứ năm
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Thứ Sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
Thứ bảy Chủ Nhật
Đóng
Thông tin / Đặt phòng
817-222-7171
Giám sát giải trí
817-281-7177
Điều phối viên điền kinh
817-281-7173

Gửi email cho nhân viên

  • 5024 Broadway Ave.
  • Thành phố Haltom, Texas 76117
  • 817-222-7700