Hội đồng, Ủy ban & Ủy ban Thành phố Haltom

Ban Quản lý Khu Điều chỉnh

Mục đích của Ban Điều Chỉnh Vùng (ZBA) là nghe và quyết định những trường hợp bị cáo buộc có sai sót trong bất kỳ yêu cầu, quyết định hoặc quyết định nào được thực hiện bởi điều lệ khoanh vùng hoặc của cơ quan xây dựng trong việc thi hành các sắc lệnh và đã có quyền thiết lập thông báo và điều trần công khai để thay đổi hành động trước đây trong những vấn đề như vậy.

Các cuộc hẹn được đưa ra bởi Hội đồng Thành phố và Thị trưởng.

Hội đồng thành phố bổ nhiệm và thị trưởng bổ nhiệm thay thế. Hoa hồng đáp ứng mỗi 2nd và 4th Thứ Ba hàng tháng lúc 5:30 chiều

Đối với các chương trình nghị sự và số phút trước tháng 2021 năm XNUMX, vui lòng điền vào và gửi yêu cầu hồ sơ mở.

Truyền thuyết & Biên bản năm 2022
Tháng Một 11, 2022
Tháng Một 4, 2022
Thành viên được bổ nhiệm
 • Nơi 1 - Walter Grow
 • Vị trí 2 - Chỗ trống
 • Vị trí 3 - Jennifer Frank
 • Vị trí 4 - Dario Juarez
 • Vị trí 5 - Troy Dunn
 • Địa điểm 6 - Debbie Hardin, Thư ký
 • Nơi 7 - Ollie Anderson
 • Vị trí 8 - Allison Elliott-Roach, Phó chủ tịch
 • Thay thế 1 - Kris Foote
 • Thay thế 2 - Stephen Tuckier
 • Thay thế 3 - Karl Johnson
 • Hội đồng liên lạc - Marian Hilliard
 • 5024 Broadway Ave.
 • Thành phố Haltom, Texas 76117
 • 817-222-7700